Thursday, 1 September 2016

கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (16)

மெளனம் கலைகிறது (1)

சிறுவயதில் பாடசாலை செல்லும் காலங்களில் பெரும்பாலும் நடந்தே செல்வோம். சில பொழுதுகளில் வேலிகளில் இருக்கும் ஓணான்கள் தரை இறங்கி வேகமாக எம்மைக் கடிக்க வருவதுண்டு. பின்னர் என்ன நினைத்தோ வந்த வேகத்தில், திரும்பப் போய் வேலிகளில் ஏறிக்கொள்ளும். பின்னர் மீண்டும் பாடசாலை முடித்து திரும்ப வீடு வரும்போது மீண்டும் இதே சேஷ்டையை இந்த ஓணான்கள் செய்யும். கடவுள் ஓணான்களுக்குக் கொடுத்த வரம் இது. இதேபோல சில ‘ஓணான் மனிதர்களை’ நான் இங்கே சந்தித்திருக்கின்றேன்.

Thursday, 25 August 2016

His Royal Highness,The Tamil Tiger - FICTION

 
by
Kathir Bala Sundaram

Chapter 14

The Love Trap

Lieutenant Earless couldn’t shake the image of that beautiful girl from his mind. Since that day when he had accompanied the Minister of Political Affairs to Vembady Girls’ College, the picture of the tall, thin girl dominated his mind. He could still see Sendhoory’s two long plaits dancing around her shoulders and breasts—an image that had nearly driven him mad with lust at the very first sight of her. From that moment on, the beautiful angel had captivated his eyes and imagination.
In the following weeks, he even went so far as to pen some verses of poetry about her.
All the stars in the sky shine with thy face
Bouncing braids make my heart race.
My dearest angel, I would kiss you all the night
Come down, my love, and make my heart right.

A few of his subordinates were aware of his madness, but being that the Lieutenant was a well known womanizer, they passed it off as a flight of fancy that would be swallowed up like footprints in a swamp.

Saturday, 20 August 2016

பொற்காலம் - கதிர்.பாலசுந்தரம்

 

யூனியன் கல்லூரி - நினைவுகள் பதிவுகள்

4. புதிய மதிலின் காதல் ஓவியம்
                 
                       கற்றல்-கற்பித்தல், இணைப்பாடவிதானச் செயற் பாடுகளுக்கு இசைவில்லாத கல்லூரியின் பௌதிகவளச் சூழல், பூதாகாரமாகக் காட்சியளித்தது. அது மாணவர்-ஆசிரியர்களின் செயற்திறனைப் பாதிக்கக் கூடியதாக விருந்தது. அவ்வகையான ஜலம்கட்டிய புண்போன்ற பிரச்சினைகளுள் ஒன்றுதான் ‘இரண்டாவது விளையாட்டு மைதானம்’ சம்பந்தப்பட்டது.

       ஆண்களுக்கான மலசலகூடம் கல்லூரிப் பிரதான வளாகத்துக்கு வெளியே, மேற்கில் உள்ள ஒழுங்கையைக் கடந்து அமைந்த ‘இரண்டாவது விளையாட்டு மைதான’ ஓரத்தில் இருந்தது. அது பெருமனத்தோடு பொது ஜனங்களையும் தாராளமாக வரவேற்றது. அதற்குச் செல்வதற்கு ஒரு சிறிய படலை. அது போதாதென்று அருகே அமைந்த பெரிய இரட்டைக் ‘கேற்’ வஞ்சகமில்லாமல் எப்பொழுதும் ஓவென்று திறந்தபடியிருந்தது. அந்தச் சூழல் பாடசாலைக்குத் தலையிடியான ஒழுக்கப் பிரச்சினைகளைக் கொடுத்தது. அதற்கு உடனடியாக விடை காணவேண்டியிருந்தது.

Wednesday, 17 August 2016

படைப்பாளி போதகன் அல்ல. அறநெறி சொல்லும் பிரசங்கியும் அல்ல.


திரு. லெ.முருகபூபதியுடன்  நேர்காணல் 

பகுதி 2


13.         இலங்கையில்    சர்வதேச  எழுத்தாளர்  மாநாட்டை   முன்னின்று நடத்தியவர்களில்   நீங்களும்  ஒருவர்.   அப்பொழுது  இலங்கையில்  அந்த மாநாடு    நடைபெறுவதையிட்டு  பலரும்  கருத்து  வேறுபாடுகள் கொண்டிருந்தார்கள்.    இப்பொழுது  யோசித்துப்  பார்க்கும்போதுஅப்பொழுது இருந்த  நிலைப்பாட்டில்தான்  இப்பொழுதும்  இருக்கின்றீர்களா...? அல்லது மாறுபட்டு  உள்ளீர்களா...?