நாவல்

வன்னி - கதிர்.பாலசுந்தரம்

வன்னி நாவல் பற்றிய என் பார்வை - எம்.ஜெயராமசர்மா


அதிகாரம் 1 - அதிர்வலைகள்

அதிகாரம் 2 - அம்மணி நல்ல அழகு


அதிகாரம் 3 - எரிமலை


அதிகாரம் 4 - வானரங்கள்


அதிகாரம் 5 - அகதிக் கப்பல்


அதிகாரம் 6 - மிருகங்கள்


அதிகாரம் 7 -  சுனாமி கருக்கட்டுகிறது


அதிகாரம் 8 - பட்ட காலிலே படும்


அதிகாரம் 9 - நான் செத்துப் போவன்


அதிகாரம் 10 - வீரத் தலைமுறை


அதிகாரம் 11 - விளங்குதோ பிள்ளை?


அதிகாரம் 12 - நான் அல்லது நீ


அதிகாரம் 13 - நாய் வேட்டை


அதிகாரம் 14 - அயோக்கியன்


அதிகாரம் 15 - சுதந்திரப் பாதை


அதிகாரம் 16 - யாரிடம் முறையிடுவேன்


அதிகாரம் 17 - தம்பி அண்ணர் யோகன்


அதிகாரம் 18 - கண்ணகி     அதிகாரம் 19 - கரும்புலி
அதிகாரம் 20 - பருப்புப் பார்த்த ஜவான்கள்
அதிகாரம் 21 -  செஞ்சட்டை போர்வையில்         அதிகாரம் 22 - பாசம்
அதிகாரம் 23 - பகைவன் கோட்டைக்குள்     அதிகாரம் 24 - வீரத்தின் மகிமை
அதிகாரம் 25 - ஆனந்தபுரம் ஆடுகளம்      அதிகாரம் 26 - அதிகாரப் போட்டி
அதிகாரம் 27 - சின்னக் கணக்கு
அதிகாரம் 28 - நச்சுப் பாம்பாய் வருவேன்    அதிகாரம் 29 -  கரடி குதறிய போராளி
அதிகாரம் 30 - பாதாள மாளிகை      அதிகாரம் 31 - வாரிசு


Ω    Ω    Ω    Ω    

மறைவில் ஐந்து முகங்கள்  - கதிர் பாலசுந்தரம்
  அதிகாரம் 13 - ஸ்கொற்லன்ட் யாட்
 அதிகாரம் 14 - புதிய பூதம்
 அதிகாரம் 15 - பெரிய பிரிட்டனில் சின்ன வியாபாரம்
அதிகாரம் 16 - கறுப்பங்கி மர்ம நெட்டையன்
அதிகாரம் 17 - சுவர்க்கத்தில் நிட்சயமாகும் கலியாணங்கள்
அதிகாரம் 18 - ஓடிப்போனவள்
அதிகாரம் 19 - போதும் ஆசாமி சகவாசம்
திகாரம் 20 - கோப்பி கொடுத்த ஊத்தைவாளிகள்
அதிகாரம் 21 - பாவச்சுமை
அதிகாரம் 22 - கடவுளின் கட்டளை
அதிகாரம் 23 - காற்றில் மிதந்த கறுப்பு நரி
அதிகாரம் 24 - ஒத்திப் போட்ட புத்தி
அதிகாரம் 25 - பிரிடிஷ் லேடி
அதிகாரம் 26 - தொகுப்புரை
அதிகாரம் 27 - உலக நீதிமன்றம்


Ω    Ω    Ω    Ω    

ஏன் பெண்ணென்று - நாவல்
அதிகாரம் 1
அதிகாரம் 2


அதிகாரம் 3                         அதிகாரம் 4                           அதிகாரம் 5


Ω    Ω    Ω    Ω    

கார்காலம் - நாவல்
(கனடா உதயன் பத்திரிகையில் தொடராக வெளிவந்தது) May 26/2016 - Sep 22/2016

கார்காலம் நாவல் பற்றிய குரு.அரவிந்தனின் கண்ணோட்டம்


அதிகாரம் 1 : அவள் பெயர் ஆலின்
அதிகாரம் 2 - கார்த் தொழிற்சாலை
அதிகாரம் 3 - ஒகாரா
அதிகாரம் 4 - மெல்பேர்ண் வானிலை
அதிகாரம் 5 - வேலை
அதிகாரம் 6 - விவாகரத்து
அதிகாரம் 7 - புரியாத புதிர்
அதிகாரம் 8 - குண்டுப் பையனும் டாக்டர் பாமும்
அதிகாரம் 9 - இலையுதிர்காலம்
அதிகாரம் 10 - வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரத்தில்
அதிகாரம் 11 - கிழவன் நடனம்
அதிகாரம் 12 - டயரிக் குறிப்புகள்
அதிகாரம் 13 - மாயா
அதிகாரம் 14 - அவனேதான் இவனே! இவனேதான் அவனே!
அதிகாரம் 15 - காசிருந்தால் வாங்கலாம்
அதிகாரம் 16 - களை எடுத்தல்
அதிகாரம் 17 - மூடுவிழா
அதிகாரம் 18 - பெரிய விருந்து
அதிகாரம் 19 - கலாச்சாரம்

Ω    Ω    Ω    Ω    

மெல்பேர்ன் வெதர் - குறுநாவல்

காக்கைச் சிறகினிலே மாத இதழ் முன்னெடுத்த கவிஞர் கி பி அரவிந்தன் நினைவு இலக்கியப் பரிசு பெற்றது - 2018
Ω    Ω    Ω    Ω    

வளர் காதல் இன்பம் - குறுநாவல்


No comments:

Post a Comment