உச்சம்

எனக்குப் பிடித்த சிறுகதைகள்

இலங்கையர்கோன் (த.சிவஞானசுந்தரம்)
வெள்ளிப்பாதசரம்

அ.செ.முருகானந்தன்
வண்டிச்சவாரி

வ.அ.இராசரத்தினம்
தோணி

சி.வைத்திலிங்கம்
பாற்கஞ்சி

வரதர் (தி.ச.வரதராசன்
கற்பு

என்.கே.ரகுநாதன்
நிலவிலே பேசுவோம்

திருஞானசம்பந்தன்
துறவு

இரசிகமணி கனக.செந்திநாதன்
ஒருபிடி சோறு

தாழையடி சபாரத்தினம்
குருவின் சதி

அ.ந.கந்தசாமி
நள்ளிரவுசுஜாதா
சீவன் 

செங்கை ஆழியான் (க.குணராசா)
பேர்த்திகள் இருவர்

கதிர்.பாலசுந்தரம்
உயர உயரும் அன்ரனாக்கள் 

லெ.முருகபூபதி
கதைத்தொகுப்பின் கதை

அருண். விஜயராணி
தொத்துவியாதிகள்

No comments:

Post a Comment