பிற எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள்

கதிர்.பாலசுந்தரம்

பொற்காலம் - யூனியன் கல்லூரி நினைவுகள், பதிவுகள்
பகுதி 1 - கருவோடு வந்த திருப்பணி
பகுதி 2 - புதிய காவியம்
பகுதி 3 - கேந்திர மையத்தில் யூனியன்
பகுதி 4 - புதிய மதிலின் காதல் ஓவியம்
பகுதி 5 - ஆட்டுத்தீர்த்தமும் கிணற்றுநீரும்
பகுதி 6 - முடக்குவாதம்
பகுதி 7 - சமூகப்பணி
பகுதி 8 - பொருத்தம் பார்த்தே அனுப்பினோம்
பகுதி 9 - குட்டிப் புத்தகம் போதுமா?
பகுதி 10 - புகையிரதத்தில் பறிபோன மகாதேவன்
பகுதி 11 - மர்மத்தில் ஆரம்பித்த கதை
பகுதி 12 - சீருடையில் புதிய பொலிவு
பகுதி 13 - அம்பாள் ஆலயத்தின் வருகை
14. கோவில் கட்ட முன்னர் ஏன் தெரிவிக்கவில்லை?
15. சேவகனும் நானே. எஜமானும் நானே
16. பிரதமர் கொண்டுவந்த அரங்கம்
17. வரச்சொல்லுங்கள், விசாரியுங்கள்
18. தோள் கொடுத்த தோழர்கள்
18. மாலையில் கண் விழிக்கும் மைதானம்

குரு.அரவிந்தன் நேர்காணல்ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம் - ஞானம் ஆசிரியர் சந்திப்பு


சிசு.நாகேந்திரன்

பொழுதைப்போக்க கதைகளும் கட்டுரைகளும்

சிந்தனைச் சிதறல்


கற்பனைக் கோளாறுகள்

No comments:

Post a Comment